AKCESORIA SYSTEMOWE EPDM


 TASMA SECURE TAPE /do łączenia 2 arkuszy membrany ze sobą/

taśma Secure Tape 
TAŚMA OBRÓBKOWA PS FLASHING
 
taśma obróbkowa flashing 
HP-250 PRIMER- środek gruntujący
 
primer aktywator EPDM HP250 
BONDING ADHESIVE- klej ogólnego stosowania
 
klej Bonding Adhesive 
 TAŚMA MONTAŻOWA RUSS
 taśma russ
USZCZELNIACZ LAP SEALANT
 
uszczelniacz lap sealant 
PREFABRYKOWANA OBRÓBKA RUROWA
 
prefabrykowana obróbka rurowa 
CLEANER-czyściwo

 
cleaner czyściwo EPDM TPO 
KŁADKA CHODNIKOWA
 
mata chodnikowa EPDM 


taśma Secure Tape
Taśma klejąca Secur Tape
produkowana jest z gumy syntetycznej i służy do wykonywania wzajemnych połączeń arkuszy zwulkanizowanej folii EPDM we wszystkich systemach pokryć dachowych. W szczególnych przypadkach może być stosowana do łączenia zwulkanizowanej folii EPDM z innymi rodzajami folii lub obróbkami blacharskimi. Taśma klejąca zabezpieczona jest folią PE ułatwiającą jej stosowanie. Zapewnia długotrwałe i niezawodne połączenie.PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

 

Szerokość 75,0 mm

Szerokość 152,0 mm

Podstawowy składnik:

syntetyczna guma

Kolor:

czarny

Długość rolki:

30,5 m

Grubość:

0,76 mm

Opakowanie:

karton 4 rolki

karton 2 rolki

Waga kartonu:

12,0 kg

Okres przydatności do użycia:

1 rok

UWAGI

Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydatnie skrócić okres przydatności materiału do użycia.

W czasie gorącej letniej pogody taśmę klejącą zaleca się przechowywać w oryginalnym kartonie lub zacienionym miejscu i wyjmować tylko bezpośrednio przed użyciem.

Przechowywanie i stosowanie taśmy klejącej w temperaturze poniżej 4°C spowoduje wydatne obniżenie właściwości klejących, a w ekstremalnym przypadku całkowity ich brak. Noc przed użyciem taśma powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C. Na dachu należy przechowywać ją w tzw. "termosach", co pozwoli jej zachować temperaturę powyżej 4°C.

Taśma klejąca powinna być składowana w suchym pomieszczeniu.

W trakcie wysychania środka gruntującego na zagruntowanej powierzchni może dojść do wykraplania się wody. Sytuacja taka może nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. Należy wówczas natychmiast przerwać nanoszenie środka gruntującego i wklejanie taśmy klejącej, aż do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych.

TAŚMĘ KLEJĄCĄ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.

STOSOWANIE*

 Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni należy zmieść lub w razie konieczności zmyć wodą.

a. Nadmiar talku można usunąć szczotką lub suchą packą do gruntowania.

b. Jeżeli folia jest silnie zabrudzona, konieczne może być jej uprzednie umycie wodą z detergentem.

Na dolnym arkuszu folii wzdłuż krawędzi zakładu należy zaznaczyć linię znacznikową markerem wodoodpornym, a górny arkusz folii odwijamy tak, aby nie odsłonić podłoża.

 

Nakładanie środka gruntującego HP-250:

a.Standardowa folia Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nakładać na powierzchnię folii za pomocą specjalnej packi do gruntowania kolistym ruchami, dociskając packę do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

b.Folia fabrycznie oczyszczona Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nałożyć wałkiem malarskim z krótkim włosem. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

  • Środek gruntujący należy pozostawić do wyschnięcia do momentu, gdy nie będzie już brudził palca przy dotyku.
  • Rozwijamy z rolki 1,0 mb taśmy klejącej, układamy wzdłuż zaznaczonej uprzednio linii i doklejamy do arkusza folii delikatnie dociskając ręką. W ten sposób postępujemy na całej długości połączenia. Taśmę klejącą łączy się na wzajemny zakład o szerokości min. 2,5 cm. Zamykamy górną zakładkę na folię polietylenową chroniącą taśmę i sprawdzamy czy na całej długości połączenia taśma wystaje minimum na 3,0 mm poza krawędź górnego arkusza. Ponad połączeniami fabrycznymi folii EPDM musi znajdować się ciągły kawałek taśmy klejącej bez zakładów.
  • Następnie dociskamy taśmę do podłoża stalowym lub silikonowym wałkiem dociskowym o szerokości 50 mm, ruchami prostopadłymi do krawędzi, nie równoległymi.
  • Usuwamy folię zabezpieczającą taśmę klejącą i dociskamy ręką górny arkusz folii EPDM.
  • Dociskamy krawędź górnego arkusza stalowym lub silikonowym wałkiem dociskowym o szerokości 50 mm, najpierw ruchami prostopadłymi do krawędzi, następnie nie równoległymi
  • Wzdłuż krawędzi zakładów taśmy klejącej układamy warstwę uszczelniacza Lap Sealant o szerokości 8.0 mm. Uszczelniacz ten należy także nałożyć na docinanych krawędziach zbrojonej folii EPDM.

Celem zapewnienia sobie prawidłowej adhezji taśmy klejącej w warunkach obniżonych temperatur należy przestrzegać poniższych zasad:

a.Po wklejeniu taśmy klejącej we właściwym miejscu należy podgrzać ją nagrzewnicą na gorące powietrze.

b.Następnie należy ją docisnąć wałkiem stalowym lub silikonowym o szerokości 50,0 mm, zanim jej temperatura spadnie poniżej -7°C.

c.Folię ochraniającą taśmę klejąca usuwamy zgodnie z normalną procedurą.

d.Przed dociśnięciem połączenia wałkiem górny arkusz folii EPDM podgrzewamy nagrzewnicą na gorące powietrze. Podgrzana folia musi być ciepła w dotyku, ale nie gorąca. Nie wolno przegrzać folii powyżej temperatury 130°C.

Następnie instalujemy w wymaganych miejscach łatki z taśmy obróbkowej PS Elastoform, zgodnie z detalami z instrukcji technicznej.

*Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,

 

taśma obróbkowa flashing
Taśma obróbkowa Sure-Seal Pressure-Sensitive (PS) Elastoform Carlisle
jest niezwulkanizowaną czarną folią EPDM o grubości 1,5 mm z fabrycznie przylaminowaną taśma klejąca o grubości 0,9 mm. Dostępna jest w rolkach o szerokości 15.2 cm i długości 30,5 m oraz szerokościach 23.0 i 30.5 cm i długości 15,25 m. Taśma ta jest wysoce plastyczna i doskonale dopasowuje się do nieregularnych kształtów i powierzchni. Jest łatwo klejąca, i służy do obróbek przebić rurowych, narożników, wpustów oraz wszelkich nieregularnych elementów dachu.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Podstawowy składnik:

taśma obróbkowa - EPDM
taśmaklejąca syntetyczna guma

Kolor:

czarny

Składniki stałe:

100%

Wytrzymałość na rozciąganie

0.7Mpaniezwulkanizoway

Ekspozycja na ozon 100 pphm w czasie 168 godzin i temp. 40°C

 

Odporność na ozon

brak spękań

Punkt zapłonu:

-45°C

Nominalna grubość:

2.4 mm

Nominalna szerokość:

folia: 15.2, 23.0 i 30.5 cm
taśma klejąca: 15.7, 23.5 i 31.0 cm

Waga netto jednej rolki:

15.2 cm - 5.0 kg
23.0 cm - 7.5 kg
30.5 cm - 10.0 kg

Opakowanie:

15.2cm - dwie rolki w kartonie
23.0 i 30.5 cm - jedna rolka w kartonie

Okres przydatności do użycia:

9 miesięcy

UWAGI

Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).

Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem.Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności materiału do użycia.

W czasie gorącej letniej pogody taśmę PS Elastoform zaleca się przechowywać w oryginalnym kartonie lub zacienionym miejscu i wyjmować tylko bezpośrednio przed użyciem.

Przechowywanie i stosowanie taśmy w temperaturze poniżej 4°C spowoduje wydatne obniżenie właściwości klejących, a w ekstremalnym przypadku całkowity ich brak. Noc przed użyciem taśma obróbkowa PS Elastoform powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C. Na dachu należy przechowywać ją w tzw. "termosach", co pozwoli jej zachować temperaturę powyżej 4°C.

Taśma obróbkowa PS Elastoform powinna być składowana w suchym pomieszczeniu.

W trakcie wysychania środka gruntującego na zagruntowanej powierzchni może dojść do wykraplania się wody. Sytuacja taka może nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. Należy wówczas natychmiast przerwać nanoszenie środka gruntującego i przyklejanie taśmy obróbkowej, aż do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych.

Nie wolno dopuścić do kontaktu taśmy obróbkowej PS Elastoform z produktami ropopochodnymi, olejami, smarami, itp.

PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.

STOSOWANIE**

Powierzchnia na którą naklejamy taśmę obróbkową powinna być oczyszczona i osuszona za pomocą szmatki bawełnianej. Jeżeli jest to konieczne powierzchnię należy umyć ciepłą wodą z mydłem a następnie zmyć czystą wodą. Zabieg ten należy przeprowadzić dla folii EPDM wyeksponowanej przez kilka tygodni na warunki atmosferyczne.

Nakładanie środka gruntującego HP-250:

a.Standardowa folia Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nakładać na powierzchnię folii za pomocą specjalnej packi do gruntowania kolistym ruchami, dociskając packę do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

b.Folia fabrycznie oczyszczona Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nałożyć wałkiem malarskim z krótkim włosem. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

 

Powierzchnia do której ma być doklejona taśma obróbkowa PS Elastoform musi być czysta. Taśma klejąca przylaminowana do taśmy obróbkowej nie przyklei się w sposób trwały do zakurzonej powierzchni. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni mają ogromne znaczenie dla trwałości połączenia.

Taśmę obróbkową należy przykleić natychmiast po wyschnięciu środka gruntującego, aby zapobiec zanieczyszczeniu zagruntowanej powierzchni i uniknąć obniżonej lepkości przy niskich temperaturach.

Po umieszczeniu taśmy we właściwym miejscu zrywamy przeźroczystą ochronną folię polietylenową i doklejamy ją do podłoża delikatnie dociskając ją ręką.

Natychmiast po doklejeniu dociskamy taśmę do podłoża stalowym wałkiem dociskowym o szerokości 50 mm, ruchami prostopadłymi do krawędzi, nie równoległymi.

Wzdłuż krawędzi taśmy obróbkowej układamy warstwę uszczelniacza Lap Sealant o szerokości 8.0 mm. Do układania stosujemy ręczną wyciskarkę (tzw. pistolet) z nałożoną na końcówkę plastikową nakładką dołączoną do kartonu z uszczelniaczem. Najwyższy punkt profilowanej przez nakładkę warstwy uszczelniacza musi znajdować się na krawędzi taśmy obróbkowej.

a.Nakładanie uszczelniacza należy przeprowadzić bezpośrednio po wklejeniu taśmy i dociśnięciu jej wałkiem.

b.Przy szerokości 8.0 mm paska uszczelniacza z jednej tuby należy zabezpieczyć około 7.0 mb krawędzi taśmy obróbkowej.

W przypadku gdy temperatura powietrza jest niższa od 4°C celem zapewnienia właściwego sklejenia taśmy obróbkowej z podłożem, po doklejeniu taśmę należy podgrzać nagrzewnica na gorące powietrze, a następnie docisnąć wałkiem.

Produkowana przez firmę Carlisle taśma obróbkowa PS Elastoform jest stosowana w wielu systemach dachowych do obróbki najróżnorodniejszych przebić i nietypowych kształtów dachu. Każdy z możliwych przypadków zastosowania tej taśmy jest opisany w odpowiedniej instrukcji technicznej.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,


primer aktywator EPDM HP250
Środek gruntujący HP-250
jest produktem na bazie rozpuszczalników przeznaczonym do jednoczesnego oczyszczenia i zagruntowania powierzchni folii EPDM Sure-Seal przed wklejeniem taśmy klejącej oraz taśm obróbkowych z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą. Środek gruntujący HP-250 może być także stosowany w połączeniu z klejem Sure-Seal EP-95 Splicing Cement.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Podstawowy składnik:

syntetyczna guma

Kolor:

brązowo oliwkowy

Składniki stałe:

18%

Punkt zapłonu:

4.4°C

Lepkość płynu:

3200

Ciężar objętościowy:

0,9 kg/litr

Opakowanie:

puszki 3,8 litra (1 GAL)

Okres przydatności do użycia:

1 rok

 

UWAGI

Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).

Środek gruntujący HP-250 jest łatwo zapalny. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania.

Środek gruntujący należy przechowywać w zamkniętej puszce. Wolno go używać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Nie wolno wdychać oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą.  

W trakcie stosowania środka gruntującego należy używać gumowych chemoodpornych rękawiczek.

Zawartość puszki należy dokładnie mieszać w trakcie używania (co 15-20 minut), gdyż zawarte w impregnacie pigmenty mają tendencję do osiadania. Tylko dokładnie wymieszaną zawartość można stosować do gruntowania. Nie wolno go rozcieńczać, gdyż spowoduje to obniżenie parametrów produktu.

Środek gruntujący HP-250 może być stosowany do białej folii EPDM Sure-White oraz innych nie czarnych folii dachowych Carlisle.

Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
Puszkę ze środkiem gruntującym należy zamykać w trakcie przerw roboczych i chronić przed dostaniem się wilgoci do pojemnika. Przy kontakcie z wilgocią w powietrzu impregnat zaczyna wulkanizować a jego konsystencja przeobrazi się w żel w ciągu kilku dni. Konieczne może być uszczelnienie zamkniętej puszki uszczelką gumową lub silikonem.

W trakcie wysychania środka gruntującego na jego powierzchni może dochodzić do roszenia wody przy temperaturze powietrza zbliżonej do punktu rosy. Jeżeli do tego dojdzie należy natychmiast przerwać nakładanie środka. Kiedy warunki pogodowe ulegną poprawieniu, umożliwiając klejenie, wcześniej zagruntowana powierzchnia musi wyschnąć, a następnie należy ją ponownie zagruntować.
PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.

MIESZANIE

Należy mieszać minimum 5 minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru. 

WYDAJNOŚĆ

Wydajność środka gruntującego HP-250 to około 6.0 m2 z 1 litra (23.0 m2 z puszki 3,8l) dla standardowej folii Sure-Seal EPDM. Dla fabrycznie oczyszczonej folii Pre-Kleened wydajność wzrasta do 11.0 m2 z 1 litra.

NAKŁADANIE**

Powierzchnię na którą nakładamy środek gruntujący należy zamieść lub zmyć wodą.

Nadmiar talku z powierzchni folii można usunąć suchą packą do nakładania gruntu.

 W przypadku silnie zabrudzonej powierzchni konieczne może być zmycie jej czyściwem Membrane Cleaner, co może mieć miejsce dla folii po kilku tygodniach wyeksponowania na warunki atmosferyczne.

Środek gruntujący należy dokładnie wymieszać do rozpuszczenia się wszystkich osadów z dna puszki.

Nakładanie środka gruntującego HP-250.

a.Standardowa folia Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nakładać na powierzchnię folii za pomocą specjalnej packi do gruntowania kolistym ruchami, dociskając packę do powierzchni, nakładając jednorodną cienką warstwę. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

b.Folia fabrycznie oczyszczona Sure-Seal EPDM - środek gruntujący należy nałożyć wałkiem malarskim z krótkim włosem. Prawidłowo nałożony grunt powinien mieć jednakowy kolor na całej powierzchni, bez zacieków i pęcherzy.

UWAGA:

Użycie zwiększonej ilości środka gruntującego nie zwiększy przyczepności taśmy klejącej i taśm obróbkowych Pressure-Sensitive. Należy użyć takiej ilości środka gruntującego aby całkowicie pokryć wymaganą powierzchnię warstwą impregnatu.

Należy pozostawić nałożony środek gruntujący HP-250 do wyschnięcia, tak aby nie brudził czystego palca przy dotyku. Wklejanie taśmy klejącej lub taśm obróbkowych należy rozpocząć jak najszybciej, aby uniknąć ewentualnego zakurzenia się zagruntowanej powierzchni.

 Sklejenia lub obróbki należy dokończyć zgodnie z instrukcją techniczną Carlisle.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,klej Bonding Adhesive
Klej Bonding Adhesive
jest wysoko wytrzymałym klejem kontaktowym na bazie rozpuszczalników, który służy do szybkiego klejenia zwulkanizowanych taśm obróbkowych i folii EPDM do różnorodnych podłoży. Jest klejem na bazie neoprenu, zaprojektowanym do nakładania wałkiem malarskim z włosami o długości 13,0 mm, z odpowiednio długim czasem lepkości umożliwiającym jednorazowe klejenie dużych powierzchni. Klej Sure-Seal 90-8-30A Bonding Adhesive przeznaczy jest do klejenia systemowych materiałów i folii Sure-Seal EPDM (czarna), Sure-White EPDM (biało-czarna) folii butylowych i Epichlorydynowych do różnorodnych podłoży.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Podstawowy składnik:

neopren

Kolor:

żółty

Składniki stałe:

20%

Punkt zapłonu:

-20°C (zamknięte wiadro)

Lepkość płynu:

3200

VOC (składniki lotne):

660 g/litr

Ciężar objętościowy:

0,85 kg/litr

Opakowanie:

wiadro 19,0 litrów (5 GAL)

Okres przydatności do użycia:

1 rok

UWAGI
Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
Klej Bonding Adhesive jest łatwo zapalny. Zawiera w swym składzie pochodne ropy naftowej, które mogą ulec zapłonowi w wysokiej temperaturze, przy kontakcie z ogniem lub iskrami. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Kleju nie wolno stosować w zamkniętych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Odparowujące składniki lotne są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę.
Nie wolno wdychać oparów. Wiadro z klejem należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem. W czasie nakładania kleju należy unikać wyziewów pyłu z wentylatorów. Nie wolno otwierać i mieszać kleju przy czerpniach powietrza. Po zakończeniu prac wiadro z klejem należy dokładnie zamknąć, a w razie potrzeby uszczelnić.

W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W celu ochrony rąk należy stosować odpowiednie rękawice ochronne (gumowane).
Nie wolno rozcieńczać kleju Bonding Adhesive. Zbyt rzadki lub galaretowaty klej należy wyrzucić.

Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.
Materiał jest wrażliwy na wilgoć w powietrzu. Otwarte wiadro kleju należy zużyć w ciągu 48 godzin. Później klej może zacząć gęstnieć, co może utrudnić lub uniemożliwić kontrolowanie grubości nakładanego kleju. W trakcie upałów nie wolno pozostawiać na zbyt długo otwartego wiadra. Przy obniżonych temperaturach klej należy składować w temperaturze pokojowej przed użyciem. W trakcie stosowania klej należy mieszać od czasu do czasu.
Wydajność kleju jest uzależniona od rodzaju podłoża i warunków panujących na budowie.

KLEJ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.

MIESZANIE
Należy mieszać minimum 5 minut, do rozpuszczenia osiadłych składników i uzyskania jednorodnego koloru.
WYDAJNOŚĆ

Wydajność kleju Sure-Seal 90-8-30A Bonding Adhesive to około 1,5 m2 z 1 litra (obie powierzchnie). Dla porowatych powierzchni zużycie kleju może ulec zwiększeniu.
NAKŁADANIE**

Powierzchnia na którą nakładamy klej powinna być czysta, sucha, gładka, bez dziur i ostrych krawędzi, bez obcych zanieczyszczeń, oleju i smarów. Zagłębienia większe niż 6 mm powinny być wyrównane zaprawą lub szpachlą żywiczną. Zanieczyszczenia o ostrych krawędziach należy zamieść lub odkurzyć.

Po dokładnym wymieszaniu (przez minimum 5 minut) klej należy nałożyć na podłoże i folię za pomocą wałka malarskiego o szerokości 230 mm z włosami o długości 13 mm. Klej należy nakładać ciągłą warstwą, bez kałuż i zacieków. Przed sklejeniem należy odczekać od 5 do 50 minut. Klej musi wyschnąć do momentu aż nie będzie się odrywał od powierzchni i brudził palca. Powierzchnia na którą spadnie deszcz należy pozostawić do wyschnięcia, a następnie ponownie nałożyć na nią klej. Nie wolno nakładać kleju Bonding Adhesive na powierzchnie wzajemnego klejenia arkuszy folii EPDM.

Folię należy dokleić do podłoża unikając tworzenia się pęcherzy i fałd. Następnie niezwłocznie docisnąć za pomocą twardej szczotki lub czystym wałkiem malarskim. Czasami mogą się tworzyć pęcherze na powierzchni, które zwykle zanikają samoczynnie po kilku dniach. Nie należy ponownie dociskać powstających pęcherzy w celu ich usunięcia.

* Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle,
taśma russ
Taśma montażowa Sure-Seal PS RUSS jest zwulkanizowaną zbrojoną folia EPDM o grubości 1,14 mm z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą Secur Tape o grubości 0.9 mm z jednej strony dla szerokości 150.0 mm taśmy lub obu stron dla taśmy o szerokości 230.0 mm.

Taśma montażowa PS RUSS o szerokości 150.0 mm z fabrycznie przylaminowaną taśma klejąca z jednej strony może być mocowana mechanicznie do podłoża w płaszczyźnie pionowej lub poziomej za pomocą łączników teleskopowych, talerzyków metalowych lub listwy dociskowej i łączników szpilkowych.
Używana jest do mocowania mechanicznego folii EPDM SUre-Seal wokół attyk i przebić dachowych we wszystkich systemach dachowych Carlisle. Taśmy RUSS 150.0 mm NIE WOLNO używać do mocowania mechanicznego folii na połaci dachowej.
Taśma montażowa PS RUSS o szerokości 230.0 mm z fabrycznie przylaminowaną taśmą klejącą z obu stron jest przeznaczona do mechanicznego mocowania folii EPDM na połaci dachowej w systemach mocowania mechanicznego.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

UWAGI
Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.
W trakcie wysychania środka gruntującego na zagruntowanej powierzchni może dojść do wykraplania się wody. Sytuacja taka może nastąpić przy wysokiej wilgotności powietrza i temperaturze bliskiej 0°C. Należy wówczas natychmiast przerwać nanoszenie środka gruntującego i doklejanie do taśmy PS RUSS, aż do momentu poprawienia się warunków atmosferycznych.
Taśma PS RUSS przeznaczona jest do stosowania łącznie z czarną folia Sure-Seal EPDM. W przypadku stosowania jej z białą folią Sure-White EPDM może dojść do odbarwienia powierzchni folii nad taśmą po dłuższym okresie czasu.
Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności materiału do użycia. Przechowywanie i stosowanie taśmy PS RUSS w temperaturze poniżej 4°C spowoduje wydatne obniżenie właściwości klejących, a w ekstremalnym przypadku całkowity ich brak. Noc przed użyciem taśma PS RUSS powinna być składowana w temperaturze powyżej 15°C.
Celem zapewnienia sobie prawidłowej adhezji w warunkach obniżonych temperatur (poniżej 5°C) należy po odparowaniu środka gruntującego HP-250 dokleić folię EPDM do taśmy RUSS a następnie natychmiast podgrzać górną stronę folii EPDM, ponad taśmą RUSS, nagrzewnicą na gorące powietrze i docisnąć wałkiem. Nagrzana folia powinna być gorąca w dotyku. Nie wolno przegrzać folii powyżej temperatury 130°C.
PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.


STOSOWANIE**
ATTYKA, PRZEBICIE WEWNĘTRZNE DACHU (taśma PS RUSS 150.0 mm)
Taśmę montażową PS RUSS rozwijamy i układamy w linii zmiany kąta nachylenia, w miejscu docelowego montażu w płaszczyźnie poziomej lub pionowej tak, aby część z taśmą klejąca zawsze znajdowała się w płaszczyźnie poziomej dachu, stroną z taśma klejącą do góry.

Mocujemy mechaniczne taśmę do podłoża za pomocą odpowiedniego systemu mocowania i łączników, zależnie od rodzaju podłoża. Talerzyki lub listwa metalowa mocująca taśmę RUSS nie może nachodzić na papier zabezpieczajmy taśmę klejącą, co uniemożliwi prawidłowe jego usunięcie w trakcje doklejania folii EPDM. Wzajemny rozstaw łączników nie może przekraczać 300.0 mm.
Usuwany wszelkie zanieczyszczenia powstałe w trakcie mocowania taśmy montażowej PS RUSS.
Układamy we właściwym miejscu folię EPDM i nakładamy na spodnią stronę folii w miejscu przyszłego sklejenia środek gruntujący HP-250 i pozostawiamy do wyschnięcia.
Usuwamy folię PE (lub papier) zabezpieczającą taśmę i doklejamy folię EPDM do taśmy RUSS i dociskamy ręką.
Następnie odciągamy z powrotem arkusz folii EPDM odsłaniając mocowanie taśmy RUSS i nakładamy klej Bonding Adhesive Carlisle na część taśmy RUSS z mocowaniem i na ścianę oraz na spodnią stronę folii EPDM.
Po wyschnięciu kleju doklejamy folię EPDM do narożnika i na ścianę, zapewniając całkowite doleganie do podłoża.
Dociskamy folię EPDM do taśmy RUSS za pomocą wałka dociskowego o szerokości 50.0 mm.

POŁĄĆ DACHU (taśma PS RUSS 230.0 mm)

Rozwijamy taśmę PS RUSS w miejscu docelowego montażu stroną z przylaminowaną taśmą klejącą do góry.
Mocujemy taśmę do podłoża za pomocą odpowiedniego systemu mocowania i łączników, zależnie od rodzaju podłoża. Talerzyki lub listwa metalowa mocująca taśmę RUSS nie może nachodzić na papier zabezpieczajmy taśmę klejącą, co uniemożliwi prawidłowe jego usunięcie w trakcje doklejania folii EPDM. Wzajemny rozstaw łączników nie może przekraczać 300.0 mm.
Usuwany wszelkie zanieczyszczenia powstałe w trakcie mocowania taśmy montażowej PS RUSS.
Układamy we właściwym miejscu folię EPDM na połaci dachu a następnie zakładamy ją na siebie odsłaniając taśmę montażową RUSS i nakładamy na spodnią stronę folii EPDM w miejscu przyszłego sklejenia środek gruntujący HP-250 i pozostawiamy do wyschnięcia.
Usuwamy folię PE (lub papier) zabezpieczającą taśmę klejącą i doklejamy folię EPDM do taśmy RUSS.
Na całej długości taśmy RUSS dociskamy folię EPDM za pomocą ręcznego wałka dociskowego o szerokości 50.0 mm lub dużego wałka dociskowego, umożliwiającego pracę w pozycji stojącej.

 * Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle.

 

 

uszczelniacz lap sealant
Uszczelniacz Lap Sealant
jest gęstą masą przeznaczoną do nakładania wyciskarką (pistoletem), stosowaną w systemach hydroizolacyjnych i dachowych. Przeznaczony jest głównie do zabezpieczenia wyeksponowanych krawędzi sklejeń folii EPDM

Lap Sealant jest bardzo trwałym materiałem, który wysycha wstępnie w ciągu 30 minut, zależnie od grubości warstwy i warunków atmosferycznych. Posiada konsystencję syntetycznej gumy o elastyczności zapewniającej przenoszenie wszelkich naprężeń w folii, bez zniszczenia materiału.

Lap Sealant może być także używany jako uszczelniacz przy systemach zakańczania folii na ścianie za pomocą listy wykończeniowej.

Nakładanie uszczelniacza należy wykonać na wszystkich docinanych krawędziach taśm obróbkowych oraz krawędzi listew wykończeniowych przed końcem każdego dnia roboczego.

 Uszczelniacz Sure-Seal Lap Sealant - jest przeznaczony do uszczelniania krawędzi sklejeń czarnych folii Sure-Seal EPDM i folii butylowych klejonych za pomocą kleju EP-95 Splicing Cement oraz krawędzi czarnych taśm obróbkowych Elastoform.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

Opis

Sure-Seal Lap Sealant

Kolor:

czarny

Składniki stałe:

63%

Punkt zapłonu:

4°C (otwarta tuba)

Temperatura stosowania:

-51°C do 82°C

Ciężar objętościowy:

1.03

 

Elastyczność w niskich temp.:

doskonała

Odporność na:

 

Odbarwianie

doskonała

Warunki pogodowe

doskonała

Ozon

doskonała

Promieniowanie UV

doskonała

Opadanie

bardzo dobra

Wodę

doskonała

Kwas

doskonała

Alkalia

doskonała

Opakowanie

25 tub w kartonie

Okres przydatności do użycia

1 rok

UWAGI
Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).

Uszczelniacz Lap Sealant jest łatwo zapalny. Zawiera w swym składzie pochodne ropy naftowej które mogą ulec zapłonowi w wysokiej temperaturze, przy kontakcie z ogniem lub iskrami. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Uszczelniacza nie wolno stosować w zamkniętych i słabo wentylowanych pomieszczeniach. Odparowujące składniki lotne są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się przy podłodze zwiększając ryzyko wybuchu. W czasie transportu na opakowaniu należy umieścić czerwoną ostrzegawczą naklejkę.

Nie wolno wdychać oparów. Tubę z uszczelniaczem należy zamykać w trakcie przerw roboczych. Należy dbać o właściwą wentylację. W przypadku wdychania oparów należy wyjść na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem należy podać tlen i skontaktować się z lekarzem.

W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza.
Unikać kontaktu z oczami. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych. Przy zabrudzeniu oka klejem należy je płukać przez 15 minut bieżącą wodą a następnie skontaktować się z lekarzem.
Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku zabrudzenia ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. W celu ochrony rąk należy stosować chemoodporne rękawice ochronne (gumowane).

Składowanie materiału w temperaturze przekraczającej 32°C może wydanie skrócić okres przydatności kleju do użycia. Zaleca się składowanie w temperaturach poniżej 15°C, i podgrzanie do temperatury pokojowej przed użyciem.

W przypadku zmywania krawędzi folii lub taśmy obróbkowej czyściwem przed ułożeniem uszczelniacza, powierzchnię należy dokładnie wytrzeć szmatką bawełnianą, aby pod warstwą uszczelniacza nie zamknąć resztek czyściwa.

Zużycie materiału może być bardzo różne, zależnie od warunków panujących na budowie.

USZCZELANAICZ NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.

WYDAJNOŚĆ
Wydajność uszczelniacza to około 6.0 mb z jednej tuby przy pasku szerokości 8.0 mm.
NAKŁADANIE**

Powierzchnia na którą nakładamy uszczelniacz powinna być czysta i sucha, bez obcych zanieczyszczeń, talku, oleju i smarów.
Uszczelniacz nakładamy ciągłą warstwą o szerokości 8.0 mm na wszystkie wyeksponowane klejone krawędzie folii i taśm obróbkowych.
Do układania stosujemy ręczną wyciskarkę (tzw. pistolet) z nałożoną na końcówkę plastikową nakładką dołączoną do kartonu z uszczelniaczem. Najwyższy punkt profilowanej przez nakładkę warstwy uszczelniacza musi znajdować się na krawędzi taśmy obróbkowej.

Uszczelniacz Lap Sealant należy układać najpóźniej przed końcem każdego dnia roboczego. Na połączenia zwulkanizowanych folii łączonych na klej EP-95 Splicing Cement uszczelniaj można nałożyć najwcześniej po 2 godzinach od sklejenia. Krawędzie połączeń z taśmami obróbkowymi Elastoform można zabezpieczyć bezpośrednio po ich wykonaniu

*Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.
** Szczegółowe wymogi stosowania zawarte są w odpowiedniej części instrukcji technicznej systemów dachowych Carlisle

 

prefabrykowana obróbka rurowa
Gotowa obróbka rurowa Sure-Seal/Brite-Ply
jest prefabrykowaną kształtką rurową z kołnierzem przyłączeniowym dla rur o średnicy do 150.0 mm. Obróbki te dostępne są w wersji standardowej i Pressure-Sensitive z przylaminowaną taśmą klejącą.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

 

MAŁA

DUŻA

Podstawowy składnik:

modyfikowany EPDM

Kolor:

czarny (Sure-Seal) i biały (Bite-Ply)

Rozmiary:

13 do 75 mm

100 do 150 mm

Opakowanie:

10 szt./karton

10 szt./karton

Waga:
Standardowy
Pressure-Sensitive

 

2.25 kg/karton
3.20 kg/karton

 

3.6 kg/karton
5.0 kg/karton

Okres przydatności do użycia:
Standardowy
Pressure-Sensitive


nieograniczony
1 rok


UWAGI

Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).

Przed zainstalowaniem gotowej obróbki rurowej należy usunąć wszystkie poprzednie obróbki.

W górnej części kołnierza obróbki należy zainstalować stalowy pierścień dociskowy.

Nie wolno instalować dwóch obróbek rurowych tak, aby ich kołnierze nachodziły się.

INSTALOWANIE

Należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją techniczną Carlisle.

 

 


cleaner czyściwo EPDM TPO
Czyściwo Weathered Membrane Cleaner
(WMC) używany jest do czyszczenia powierzchni folii Sure-Seal EPDM oraz zakładów folii Sure-Weld TPO przed ich zgrzewaniem. Ułatwia on czyszczenie powierzchni folii z wszelkich zanieczyszczeń, pozostawiając powierzchnię gotową do zgrzewania lub nakładania kleju oraz środka gruntującego HP-250. Czyściwo WMC musi być stosowany do czyszczenia folii przed nałożeniem kleju Bonding Adhesive

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI*

UWAGI
Przed użyciem należy zapoznać się z danymi MSDS materiału (Material Safety Data Sheet).
Płyn szkodliwy przy spożyciu. Łatwopalny. Może wpływać drażniąco na skórę i oczy.
Po kontakcie ze czyściwem ręce należy dokładnie umyć wodą z mydłem. Należy unikać kontaktu z oczami, skóra i odzieżą. Zaleca się używanie chemoodpornych rękawic gumowych i okularów ochronnych. Należy go przechowywać i stosować z dala od źródła wysokiej temperatury, ognia i iskier. Nie wolno palić w trakcie jego stosowania. Pojemnik należy zamykać gdy nie jest używany.
W przypadku dławienia nie wolno prowokować wymiotów i należy natychmiast wezwać lekarza. Przy kontakcie z oczami należy je przemywać pod bieżącą wodą przez 15 minut.
W przypadku pożaru należy gasić tak samo jak benzynę. Należy stosować odpowiednie gaśnice proszkowe lub pianowe. Nie wolno gasić wodą, co może doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia.

PRODUKT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ BEZ DOSTĘPU DLA DZIECI.

WYDAJNOŚĆ

Wydajność uzależniona jest od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni, rodzaju zanieczyszczeń i warunków atmosferycznych. Średnia wydajność to 30,0 m2 z jednego litra.

 * Parametry ogólne. Typowe parametry i właściwości określone na podstawie testów próbek, nie muszą być identyczne dla wszystkich wyprodukowanych opakowań. Podane wartości należy traktować jako wytyczne ogólne.

 


mata chodnikowa EPDM
KŁADKA CHODNIKOWA SURE-SEAL EPSM CARLISLE

 

Kładka chodnikowa jest płytą z modyfikowanego EPDM o wymiarach 76,0 x 76,0 cm. Posiada fabrycznie przylaminowane od spodu 3 paski taśmy klejącej o szerokości 75,0 mm lub dwa paski taśmy klejącej o szerokości 152,0mm. Przeznaczone są do ochrony pokryć dachowych z folii EPDM w miejscach silnie obciążonych ruchem pieszym. Zaleca się je stosować w miejscach:

1.Regularnego ruchu pieszego (wyjścia na dach, klimatyzatory, kominy, itp.).

2.Na dojściach do urządzeń na dachu wymagających częstszego niż raz w miesiącu przeglądu serwisowego.

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE I WŁAŚCIWOŚCI

Wymiary

 

Grubość

od 4,1 do 5,1 mm

Szerokość:

76,0 cm

Długość:

76,0 cm

Odporność na ozon

brak spękań

Ciężar objętościowy:

1.120,0 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie, psi

500

Wytrzymałość na rozerwanie, kg/cm

45,0

Opakowanie:

Paleta 50 sztuk

Okres przydatności do użycia:

Nieograniczony
(taśmy klejącej 1 rok)

UWAGI

Kładki chodnikowe nie mogą być stosowane jako balast dachu. Nie wolno ich stosować bliżej niż 3 m od krawędzi dachu. W razie konieczności zamiennie w takiej sytuacji można użyć betonowych płytek chodnikowych. Przy stosowaniu kładek chodnikowych na dachach balastowych należy unikać przedostania się balastu pod kładkę.

STOSOWANIE

Powierzchnia na którą naklejamy kładkę chodnikową musi być oczyszczona i osuszona za pomocą szmatki bawełnianej. Jeżeli jest to konieczne powierzchnię należy umyć ciepłą wodą z mydłem a następnie zmyć czystą wodą. Zabieg ten należy przeprowadzić dla folii EPDM wyeksponowanej przez kilka tygodni na warunki atmosferyczne.

Oczyszczoną powierzchnię gruntujemy środkiem HP-250 i pozostawiamy do wyschnięcia, zgodnie ze standardowymi wymogami wykonywania połączeń na taśmę klejącą.

Zrywamy folię ochronną z taśmy klejącej przy laminowanej do kładki i układamy ją we właściwym miejscu. Następnie dociskamy do powierzchni chodząc po niej. Przerwa pomiędzy sąsiednimi płytami kładek chodnikowych powinna wynosić około 3,0 cm . Kładki nie wolno instalować bliżej niż 3,0 cm od krawędzi połączenia arkuszy folii na taśmę klejącą.

 

News

inwestor indywidualny dach płaski

inwestor komercyjny

EPDM dla architektów DWG

wykonawca EPDM dekarz